STRONA W BUDOWIE
F.U.H. GEO-ALFA - Grupa Geodezyjna
54-130 Wrocław
biuro: ul.Kwiska 5/7 pok. 69-70

kom. 691-69-49-72
tel/fax (071) 352-10-17